Trong Dự thảo sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Tài chính đề xuất, Chính phủ quy định tỷ lệ thu thuế đối với chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam là 1% trên doanh thu, thay cho mức 20% trên thu nhập như hiện tại. Việc này nhằm đơn giản trong việc kiểm soát thu thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước,

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), việc thu thuế dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Tài chính trong việc thực thi thu loại thuế này.  Mỗi thương vụ phát sinh, Bộ Tài chính sẽ thu được thuế và cũng không mất thời gian và công sức phải xác minh về mức giá chuyển nhượng vốn liệu có hợp lý hay không.

Tỷ lệ 1% trên doanh thu thấp hơn nhiều mức 20% chênh lệch trên giá chuyển nhượng nhưng đảm bảo sẽ thu được thì trong nhiều trường hợp sẽ hơn hẳn mức thuế 20% mà không thu được đồng thuế nào. 

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, thuận lợi cho người thu thuế cũng đồng nghĩa sẽ đẩy phần bất lợi cho người nộp thuế. Bản chất của việc nộp thuế là có thu nhập mới phải nộp. Với đề xuất này, người bán trong thương vụ dù lãi hay lỗ cũng đều sẽ phải nộp thuế 1% doanh thu (sẽ đặc biệt thiệt thòi đối với những thương vụ lỗ).

Về tác động của cách thu thuế mới đối với thị trường M&A Việt Nam, BVSC cho rằng cách tính thuế mới tuy có ảnh hưởng nhất định nhưng tác động sẽ không quá lớn. Bởi lẽ thuế chuyển nhượng vốn không phải là yếu tố quan trọng nhất để nhà đầu tư nước ngoài xem xét có rót vốn vào Việt Nam hay không.

Điều mà nhà đầu tư quan tâm hơn cả khi thực hiện M&A là chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp và các cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong tương lai. Về chính sách thuế trong dài hạn, nhà đầu tư nước ngoài cũng quan tâm và yêu cầu nhiều hơn về một chính sách thuế cụ thể, minh bạch, ổn định và có thể tiên liệu trước. Đây mới là một trong những điểm mấu chốt Chính phủ cần hướng đến nếu muốn tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại vào thị trường M&A.

Vy Vy

Bạn đang đọc bài viết 1% thuế chuyển nhượng nước ngoài không tác động thị trường M&A tại chuyên mục Tài chính BĐS của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com