Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững

30/03/2020, 20:25 GMT+7
  • 03/07/2017, 13:32

    Mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017

    Mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017

    Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập có hiệu quả và phát triển bền vững, VCCI phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Công thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) tổ chức "Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017".

Thương hiệu nổi bật

TOP