Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Theo dự thảo, quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư bao gồm: Quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị đầu tư và chi phí thực hiện dự án của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; phương án tài chính của dự án PPP;

Hướng dẫn lập kế hoạch đối với phần vốn thanh toán cho nhà đầu tư sử dụng nguồn chi thường xuyên và nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công; thanh toán vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án PPP; hướng dẫn xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP; hướng dẫn xác định giá trị phần vốn đầu tư công đã đầu tư của dự án đầu tư công được chuyển sang đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP; quyết toán giá trị công trình dự án PPP hoàn thành.

Về xác định tài sản công tham gia dự án PPP, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi sang dự án PPP theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP phải quyết toán giá trị phần vốn đầu tư công đã thực hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (hiện nay là Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính) và quy định tại Thông tư này. Việc xác định giá trị phần vốn đầu tư công để làm vốn của Nhà nước trong dự án PPP theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về định giá tài sản công.

Về phương án tài chính của dự án PPP, nội dung phương án tài chính bao gồm: tổng vốn đầu tư; cơ cấu nguồn vốn đầu tư; phương án huy động vốn; các đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài chính của dự án (nếu có); lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; thời gian thực hiện, vận hành, thu hồi vốn và lợi nhuận của dự án; phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận của nhà đầu tư và chỉ tiêu đánh giá tính khả thi của phương án tài chính.

Về quyết toán công trình dự án PPP hoàn thành, nguyên tắc quyết toán là sau khi dự án hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (hiện nay là Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính) và quy định tại Thông tư này.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Minh Đức

Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quản lý tài chính dự án PPP tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com