Reatimes.vn

Và tôi tin vào một cuộc sống xanh!

Một đô thị xanh phải là đô thị có môi trường sống xanh với một tổng thể kiến trúc xanh đơn lẻ được sắp xếp hài hòa và được quản lý theo quy hoạch của kiến trúc đô thị, cho dù là khu phố cũ hay khu phố mới.

Thương hiệu nổi bật

TOP