Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chống “virus trì trệ” và cuộc chiến với “bệnh chậm”

“Chậm” hay “Virus trì trệ”, trong nhiều năm qua dường như đã trở thành căn bệnh mãn tính đặc trưng cho nhiều hoạt động của các cấp, ngành khác nhau, đặc biệt trong quản lý nhà nước và dịch vụ công.

Thương hiệu nổi bật

TOP