Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý II niên độ 2017 - 2018 với lãi sau thuế giảm 79%, chỉ đạt 86,7 tỷ đồng.

Tính chung giữa niên độ, HSG có lãi giảm 51%, chỉ đạt 420 tỷ đồng, hoàn thành 31% kế hoạch năm. 

Cụ thể, trong quý II, doanh thu thuần tăng 23% đạt 7.663 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức độ tăng trưởng của doanh thu, đẩy lợi nhuận gộp giảm 10%, chỉ còn 1.038 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 13,5%.

Đơn vị: tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng

Các loại chi phí trong quý đều tăng mạnh. Chi phí tài chính tăng 33%, chi phí bán hàng tăng 35%, đặc biệt chi phí quản lý tăng tới 89% do chi phí nhân viên quản lý gấp 3,7 lần. Trong chi phí tài chính, chi phí lãi vay gấp 1,7 lần đạt 216 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 15.550 tỷ đồng tăng 30% nhưng lợi nhuận giảm 51%, đạt 420 tỷ đồng.

HSG có sự thay đổi đáng kể về vay nợ ngân hàng trong nửa đầu niên độ. Vay ngắn hạn tăng 40% lên 12.646 tỷ đồng còn vay dài hạn tăng 11% lên 3.149 tỷ đồng. Tổng cộng, HSG vay nợ 15.795 tỷ đồng, bằng 66% tổng tài sản.

Tính tại ngày 31/3, HSG có 9.863 tỷ đồng tồn kho, tăng 11% so với đầu kỳ. LNST chưa phân phối đạt 1.766 tỷ đồng trên vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng.

Theo Khổng Chiêm/Người đồng hành

Bạn đang đọc bài viết Chi phí "ăn mòn" lợi nhuận, HSG lãi giảm 79% trong quý II tại chuyên mục Tài chính BĐS của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com