Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chính sách BĐS

21/09/2019, 08:01 GMT+7

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Luật Xây dựng là điều cần thiết!

18/09/2019, 16:29

Trước những yêu cầu mới đòi hỏi phải sửa đổi bổ sung Luật và đặc biệt sau khi Luật Quy hoạch, Luật Bảo vệ môi trường... được ban hành thì việc rà soát, điều chỉnh một số quy định của Luật Xây dựng năm 2014 là cần thiết.

Thương hiệu nổi bật

TOP