Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 15/10/2018.

Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 15/10/2018.

Quyết định số 3918/QĐ-UBND mới được UBND TP. Đà Nẵng ban hành về việc thành lập Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng trực thuộc Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng và Công ty Quản lý nhà chung cư TP. Đà Nẵng trực thuộc Sở Xây dựng.

Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng và Công ty Quản lý nhà chung cư TP. Đà Nẵng là 2 đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, cùng thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác nhà thuộc sở hữu Nhà nước (nhà ở, công sở, nhà chung cư, ký túc xá).

Sau khi thành lập, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác nhà bao gồm tất cả các nhà thuộc sở hữu Nhà nước và ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Công tác bàn giao, tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 15/10/2018 để đơn vị chính thức đi vào hoạt động.

Việc hợp nhất 2 đơn vị nhằm tinh gọn đầu mối tổ chức, giảm chi phí quản lý gián tiếp, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn theo đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018 - 2021, cụ thể đã góp phần giảm 7 chỉ tiêu số lượng người làm việc do Nhà nước giao, 3 phòng chuyên môn và 5 vị trí lãnh đạo, quản lý.

Minh Đức

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Hợp nhất Công ty Quản lý nhà với Công ty Quản lý nhà chung cư tại chuyên mục của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư