Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) vừa gửi bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo bổ sung phương án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại thủ đô Hà Nội. Theo đó, viện này đề xuất 3 phương án di dời với kinh phí từ 12 nghìn tỷ đến 17 nghìn tỷ đồng đối với mỗi phương án.

Dự kiến nhu cầu tài chính từ 12 nghìn tỷ đến 17 nghìn tỷ đối với mỗi phương án di dời.

Dự kiến nhu cầu tài chính từ 12 nghìn tỷ đến 17 nghìn tỷ đối với mỗi phương án di dời.

Ba phương án di chuyển bộ, ngành được Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia đề xuất bao gồm: Di chuyển trụ sở các bộ, ngành về khu vực Tây Hồ Tây, thứ hai di chuyển về khu vực Mễ Trì Hạ và  phương án 3 là di chuyển các bộ ngành về cả hai khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì Hạ.

Cụ thể, tại phương án thứ nhất, VIUP đề xuất phạm vi quy hoạch là 35ha, bình quân mỗi cơ quan từ 1,5 - 2ha/cơ quan. Tổng số người làm việc dự kiến khoảng 14.000 người, số người người làm việc bình quân 1.000 – 1.500 người/cơ quan; tầng cao bình quân dự kiến khoảng 15 - 20 tầng/cơ quan; tầng ngầm 3 - 4 tầng/cơ quan. Nhu cầu tài chính khoảng 11.897 tỷ đồng, nguồn vốn được huy động từ chuyển đổi 50ha tại Mễ Trì Hạ thu về 10.000 tỷ đồng, vốn chuyển đổi đất trụ sở cũ khoảng 1.897 tỷ đồng.

Theo đó, trụ sở 12 bộ, ngành sẽ di dời theo phương án này bao gồm: Kế hoạch – đầu tư, Công thương, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động và Thương binh xã hội, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và đào tạo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ được chuyển về Tây Hồ Tây. Riêng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang xây dựng tại Mễ Trì Hạ.

Tại phương án 2, VIUP đề xuất chuyển 12 trụ sở bộ, ngành và Bảo hiểm Việt Nam về khu vực Mễ Trì Hạ, phạm vi quy hoạch 55ha, bao gồm  toàn bộ khu đất Mễ Trì Hạ, bình quân 1 cơ quan 1,8 - 3ha, diện tích còn lại bố trí hồ điều hòa, nhà khách, nhà công vụ, công viên cảnh quan. Tổng số người làm việc ở 13 cơ quan dự kiến khoảng 15.000 người, số người làm việc bình quân 1.000 – 1.500 người/cơ quan.

Với phương án này, nhu cầu tài chính khoảng 14.326 tỷ đồng, nguồn vốn chuyển đổi 20ha đất khu vực Tây Hồ Tây khoảng 8.000 tỷ đồng, vốn chuyển đổi cơ sở cũ 6.326 tỷ đồng.

Riêng tại phương án 3, VIUP cho biết, việc chuyển đổi 13 cơ quan cần nhu cầu tái chính 17.000 tỷ đồng, trong đó vốn chuyển đổi cơ sở cũ 12.000 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước 5.000 tỷ đồng để bố trí 13 cơ quan tại 2 khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì Hạ, trong đó 20ha tại Tây Hồ Tây bố trí 6 bộ, ngành, bình quân 2 - 3ha/cơ quan, tầng cao 9-12 tầng; khu vực Mễ Trì Hạ diện tích 55ha sẽ bố trí 7 cơ quan, diện tích 3 - 4ha/cơ quan, tầng cao trung bình 12 - 15 tầng. 

Đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội đến năm 2030.

Theo đó, sẽ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trụ sở bộ, ngành Trung ương tập trung tại khu trung tâm Tây Hồ Tây với quy mô khoảng 20 ha và khu Mễ Trì với quy mô khoảng 55 ha; lựa chọn mô hình quy hoạch, đề xuất giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất đai, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và lập hồ sơ quy hoạch theo quy định pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7 bộ ngành đã và đang thực hiện xây dựng ở vị trí mới gồm Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban dân tộc, Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.

16 cơ quan sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại là Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, VTV, VOV, Tổng liên đoàn lao động,...

Khởi Minh

Bạn đang đọc bài viết Di dời trụ sở 13 bộ ngành cần 17 nghìn tỷ đồng để xây mới tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com