Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Tag Diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng (BMF2019)

23/02/2020, 15:18 GMT+7
  • 21/08/2019, 15:06

    Bế tắc lời giải cho vật liệu xây dựng không nung

    Bế tắc lời giải cho vật liệu xây dựng không nung

    Phá vỡ những rào cản đối với việc phát triển vật liệu không nung tại Việt Nam không chỉ cần sự nhập cuộc mạnh mẽ hơn của cơ quan quản lý mà còn cần sự thay đổi nhận thức của người sử dụng cũng như việc tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng.

Thương hiệu nổi bật

TOP