Theo đó, tổng dự toán điều chỉnh: 27.585.547.000 đồng, cụ thể: Khảo sát nghiên cứu, thu thập tài liệu, xác định, đề xuất, định hướng việc tu bổ, tôn tạo giá trị di tích; xây dựng nội dung phục vụ lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Di tích Thành Cổ Loa đã phê duyệt: 9.582.355.000 đồng; Dự toán điều chỉnh: 8.804.319.499 đồng.

Lập nhiệm vụ và lập QH tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa đã phê duyệt: 7.520.920.000 đồng; Dự toán điều chỉnh: 7.663.419.163 đồng. Triển khai, công bố QH khu di tích Thành cổ Loa đã phê duyệt: 3.155.237.000 đồng; Dự toán điều chỉnh: 3.133.832.000 đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chi phí quản lý lập QH tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành cổ Loa đã phê duyệt: 6.960.234.423 đồng; Dự toán điều chỉnh: 7.654.526.688 đồng. Chi phí khác phục vụ cho quá trình thẩm định và phê duyệt QH tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa đã phê duyệt: 366.800.577 đồng: Dự toán điều chỉnh: 169.136.200 đồng. Dự toán phê duyệt điều chỉnh chi phí dự phòng: 160.313.500 đồng.

Lý do điều chỉnh: Không sử dụng chi phí hạng mục nghiên cứu, thu thập thông tin, học tập kinh nghiệm các dự án tương tự tại nước ngoài phục vụ lập đồ án và đề án; Điều chỉnh, bổ sung chi phí hạng mục nghiên cứu, thu thập tài liệu, thông tin, học tập kinh nghiệm các dự án tương tự tại nước ngoài phục vụ quản lý khai thác khu di tích, điều chỉnh tỷ giá USD theo thời điểm năm 2017.

Điều chỉnh, bổ sung chi phí hạng mục lập mô hình theo quy hoạch chi tiết được duyệt tỷ lệ 1/2000 (thực hiện 01 mô hình, diện tích 06m2), điều chỉnh dự toán theo đơn giá lập mô hình quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng. Điều chỉnh nội dung cắm mốc giới, bổ sung chi phí hạng mục cắm mốc giới xây dựng, các khu vực bảo vệ ngoài thực địa. Chi phí hạng mục cắm mốc giới là giá trị tạm tính, khi triển khai thực hiện Chủ đầu tư phải lập dự toán chi tiết và được thẩm tra, thẩm định theo đúng quy định để quản lý.

Thời gian thực hiện: hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án quy hoạch trong năm 2018. Dự toán chi phí thành phần không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo dự toán chi phí đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khẩn trương thực hiện các hạng mục còn lại của dự án quy hoạch theo tiến độ được chấp thuận.

Hà Linh

Bạn đang đọc bài viết Điều chỉnh đồ án Quy hoạch khu di tích Thành Cổ Loa tại chuyên mục Đô thị của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com