Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế có 385.948ha đất nông nghiệp, chiếm 78,73% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 103.555ha, chiếm 21,12%; đất chưa sử dụng 742ha, chiếm 0,15%; khu kinh tế 37.292ha; đất đô thị 53.247ha.

Từ 2016 - 2020, 19.858ha đất nông nghiệp của Thừa Thiên Huế được chuyển sang phi nông nghiệp; 3.498ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 156ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đối với tỉnh Trà Vinh, đến năm 2020, tỉnh có 175.504ha đất nông nghiệp, chiếm 74,42% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 59.776ha, chiếm 25,35%; đất chưa sử dụng 546ha, chiếm 0,23%; đất khu kinh tế 39.020ha, chiếm 16,55%; đất đô thị 16.287ha, chiếm 6,91%.

Từ 2016 - 2020, 12.554ha đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh được chuyển sang đất phi nông nghiệp; 3.736ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 28ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Trà Vinh quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách.

Đồng thời, 2 tỉnh sẽ phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất./.

Nguyên Quang

Bạn đang đọc bài viết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Trà Vinh tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com