Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Tag Doanh nghiệp BĐS biến đổi về chất

22/08/2019, 06:16 GMT+7
  • 22/05/2017, 06:01

    Vốn tự có - "Tay vịn" cho "đứa trẻ" doanh nghiệp đứng vững và bước đi

    Vốn tự có - "Tay vịn" cho "đứa trẻ" doanh nghiệp đứng vững và bước đi

    Thời kỳ các doanh nghiệp BĐS "tay không bắt giặc" đã lùi xa vào dĩ vàng và hậu quả cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Ngày nay, nếu muốn tồn tại và sống khỏe trên thị trường đầy cạnh tranh, doanh nghiệp phải chủ động củng cố nguồn lực của mình, đặc biệt là nguồn lực tài chính.

Thương hiệu nổi bật

TOP