Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Rea Magazine

VICEM: "Người anh cả" ngành vật liệu xây dựng và hành trình mất vốn đầy đớn đau

Một kịch bản được dựng lên với công thức: lỗ chồng lỗ, sai phạm chồng sai phạm khiến dư luận lo ngại bước chân của Vicem đang lặp lại con đường mà Vinashin từng đi qua.

Thương hiệu nổi bật

TOP