Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Rea Magazine

Kinh doanh bất động sản du lịch: Một số vấn đề pháp lý đặt ra

Thực tiễn thời gian qua cho thấy các quy định về kinh doanh bất động sản du lịch ở nước ta chưa theo kịp sự phát triển sôi động, mạnh mẽ của thị trường.

Thương hiệu nổi bật

TOP