UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6374/UBND-KGVX gửi Sở LĐ -TB&XH, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về rà soát hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, xét Tờ trình số 3455/TTr-SLĐTBXH, ngày 20/11/2017, của Sở LĐ,TB&XH đề nghị ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội và báo cáo của Sở LĐ,TB&XH về công tác rà soát nhà ở hộ nghèo tại cuộc họp ngày 07/12/2017.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

UBND Thành phố chỉ đạo UBND các huyện, thị xã nghiêm túc, khẩn trương kiểm tra, rà soát danh sách các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đề nghị hỗ trợ vay vốn để xây dựng, cải tạo; hướng dẫn hộ nghèo lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng và hướng dẫn của Sở LĐ - TB&XH, tổng hợp gửi Sở LĐ - TB&XH trước ngày 20/12/2017.

Sở Xây dựng nghiên cứu, thiết kế một số Mẫu nhà hộ nghèo theo quy định tại Thông tư số 08/2015/TT-BXD, ngày 29/12/2015, của Bộ Xây dựng và phù hợp tình hình thực tế Thành phố để người dân tham khảo, lựa chọn, hoàn thành trước ngày 25/12/2017, gửi Sở LĐ,TB&XH tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Sở LĐ - TB&XH chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch, thống nhất trình UBND Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 31/12/2017.

Hà Linh

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội rà soát hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại chuyên mục Chính sách BĐS của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com