UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2744/UBND-ĐT về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, đối với các chung cư thương mại chưa thành lập Ban quản trị: Yêu cầu UBND các quận, huyện (nơi có các tòa nhà trong Danh sách thống kê của Sở Xây dựng) khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các bên có liên quan trong việc thành lập Ban quản trị; xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ đầu tư chậm triển khai, không thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, Phương án xử lý theo quy định đối với các chung cư chưa đủ điều kiện để tổ chức Hội nghị nhà chung cư (chưa đủ hộ dân, số người tham dự không đạt tỷ lệ...), báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp.

Chung cư Carina TP.HCM

Chung cư Carina TP.HCM

UBND các quận, huyện triển khai biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện để tổ chức Hội nghị nhà chung cư, các trường hợp không có kinh phí bảo trì.

Đối với những tòa nhà đủ điều kiện thành lập Ban quản trị nhưng chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư, không thành lập Ban quản trị thì Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện tổng hợp, xử lý theo quy định, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND Thành phố xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn Thành phố.

Các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện phần trách nhiệm đã được pháp luật quy định trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị; thực hiện các yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật của UBND quận, huyện. Các nội dung trên phải hoàn thành trong quý III/2018.

Các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện việc lập, quản lý, bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, công tác quản lý vận hành, xác định và bàn giao diện tích sở hữu chung theo quy định cho Ban quản trị đã được thành lập.

Trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao, bàn giao không đầy đủ các hồ sơ trên, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện căn cứ thẩm quyền và quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND TP xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn Thành phố.

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện công tác quản lý vận hành tòa nhà; thảo luận, đánh giá hiệu quả của công tác quản lý vận hành nhà chung cư của Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở trong thòi gian vừa qua (cân đối được thu - chi); trên cơ sở đó, xác định khả năng áp dụng mô hình quản lý này đối với các chung cư khác; Lập danh mục các chung cư và mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho công tác quản lý vận hành; Xác định nguồn thu và phương án phân bổ cụ thể; Đề xuất, báo cáo UBND TP trong tháng 6/2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ sở hữu căn hộ theo quy định; Không đề xuất giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách theo dõi.

Khẩn trương rà soát PCCC

UBND các quận, huyện có liên quan có trách nhiệm tổ chức rà soát, chỉ đạo việc thành lập, quản lý đội dân phòng và đội PCCC cơ sở theo quy định; Phối hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn, thực tập, kiểm tra việc chấp hành quy định về PCCC tại các chung cư cao tầng trên địa bàn; Xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không đảm bảo điều kiện về PCCC.

Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên, trước hết là xây dựng phương án PCCC cụ thể cho các toà nhà không thể khắc phục do liên quan đến kiến trúc, kết cấu, hoàn thành trước tháng 9/2018; các nội dung khác phải hoàn thành trong quý III/2018.

Các sở Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi giải quyết các hồ sơ có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình cao tầng phải kiểm tra, làm rõ vấn đề kết nối giao thông và khả năng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của đường giao thông phục vụ chữa cháy đối với công trình cao tầng, thẩm duyệt chặt chẽ các giải pháp, thiết kế về PCCC trước khi cho phép chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo; tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Hà Linh

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Rà soát, theo dõi các chủ đầu tư "đem con bỏ chợ" tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com