Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

20/04/2019, 02:01 GMT+7

Hà Nội sẽ điều tra và xây dựng bảng giá các loại đất

Reatimes.vn Kế hoạch điều tra xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành.

Theo đó, trong tháng 4/2019 sẽ ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất; Thành lập Ban chỉ đạo thành phố, Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất.

Từ ngày ngày 01/5/2019 đến ngày 30/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại 584 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 01/7/2019 đến 19/7/2019, tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường cấp quận/huyện/thị xã.

Cụ thể, Quyết đinh nêu rõ: Đối với các phường thuộc quận, thị xã, cần điều tra, khảo sát khoảng 50 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường; Đối với các thị trấn thuộc các huyện, cần điều tra, khảo sát khoảng 40 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường; Đối với các xã thuộc vùng đồng bằng, điều tra, khảo sát khoảng 30 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường; Đối với các xã thuộc vùng trung du, miền núi. điều tra, khảo sát khoảng 15 thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường.

Loại đất điều tra là đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Còn thời điểm điều tra là các giao dịch thành công (theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Vị trí thửa đất điều tra: Là vị trí 1 của các đường, phố; trong trường hợp không có giao dịch thành công của các thửa đất tại vị trí 1 thì điều tra tại các thửa đất có vị trí tiếp theo, nhưng phải cùng loại đất, cùng mục đích sử dụng. Khi điều tra, giá trị khối tài sản gồm cả nhà, đất và các tài sản khác phải được thể hiện rõ trong phiếu điều tra để bóc tách được phần giá trị quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Từ ngày 20/7/2019 đến 31/7/2019 sẽ tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường cấp Thành phố và đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành; đề xuất phương án giá đất.

Tháng 8-9/2019, Tổ công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra và xây dựng phương án, dự thảo Bảng giá đất; xây dựng bổ sung vào Bảng giá đất các đường phố mới được đặt tên, đường phố mới; báo cáo thuyết minh, tờ trình,... Sau đó gửi dự thảo Bảng giá đất của Thành phố đến UBND tỉnh/thành phố có đất giáp ranh để lấy ý kiến; thống nhất với các tỉnh/thành phố về giá đất dự kiến ban hành (hoặc báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết khi không có sự thống nhất); lấy ý kiến UBND các quận, huyện, thị xã đóng góp ý kiến và hoàn chỉnh phương án xây dựng bảng giá đất.

Đến tháng 10/2019 gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố thẩm định hồ sơ xây dựng Bảng giá đất; Căn cứ ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể Thành phố; tổ công tác chỉnh sửa dự thảo Quyết định ban hành, Bảng giá đất gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND Thành phố; Hoàn thiện Hồ sơ bảng giá đất, báo cáo cấp thẩm quyền trước khi trình HĐND Thành phố.

Tháng 11/2019, in ấn tài liệu về việc xây dựng Bảng giá đất phục vụ kỳ họp HĐND Thành phố; UBND Thành phố ban hành và công bố Bảng giá đất trước ngày 01/01/2020; tuyên truyền, công bố công khai trên các phương tiện thông tin. Tổng hợp gửi kết quả báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2020.

Thành phố yêu cầu Bảng giá đất phải xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật về Khung giá đất của Chính phủ; đảm bảo về phương pháp, nguyên tắc xác định giá đất phải đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và công khai, đảm bảo tính khách quan, kế thừa, dễ hiểu, dễ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sẽ điều tra và xây dựng bảng giá các loại đất tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP