UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6384/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo tóm tắt của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố, UBND thành phố chỉ đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các công việc của dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố.

Trong đó, cần lưu ý rà soát lại các nội dung công việc, quy trình thực hiện, hiệu quả kinh tế đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả và chất lượng; trong quá trình thực hiện chủ động kiểm tra, đề xuất áp dụng công nghệ mới, thay thế hạng mục, công nghệ không phù hợp, lạc hậu.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra lại việc tạm ứng, thanh toán thực hiện các gói thầu theo quy định; đôn đốc tiến độ thực hiện các gói thầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, rà soát lại công nghệ thực hiện, cập nhật, tích hợp dữ liệu để xây dựng dữ liệu tập trung của thành phố và đôn đốc việc đo đạc đến đâu phải tích hợp nhập dữ liệu đến đó.

Hà Linh

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại chuyên mục Công nghệ của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com