Các chủ đầu tư dự án sẽ phải cam kết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, lập và gửi hồ sơ quyết toán theo đúng thời gian quy định. (ảnh minh họa)

Các chủ đầu tư dự án sẽ phải cam kết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, lập và gửi hồ sơ quyết toán theo đúng thời gian quy định. (ảnh minh họa)

Đó là một trong những nội dung văn bản UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư dự án tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp UBND TP đã chỉ đạo tại Công văn số 5496/UBND-KT ngày 1/11/2017 về đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2017.

Đối với 188 dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán thì Sở Tài chính (dự án cấp Thành phố); UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch (dự án cấp huyện) làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để nắm bắt cụ thể các vướng mắc của từng dự án trong công tác lập hồ sơ quyết toán. Đồng thời, yêu cầu cam kết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, tập trung xử lý dứt điểm không để tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

UBND Thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm các quy định của trong công tác quyết toán; kịp thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; lập và gửi hồ sơ quyết toán đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định.

Hoàng My

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Xử lý dứt điểm, không để tồn đọng dự án quyết toán tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com