Reatimes.vn

Hỏi đáp
img

Đã nhận đủ tiền chuyển nhượng nhưng không bàn giao đất!

Trong hợp đồng chuyển nhượng QSD đất, nhiều người không quan tâm đến việc ấn định rõ thời gian phải bàn giao đất, dẫn đến tình trạng đã nhận đủ tiền nhưng đất thì vẫn chưa thấy đâu, dẫn đến phát sinh các tranh chấp.

Bình luận pháp lý

Chung cư

Hỏi đáp các vấn đề nhà đất

Hỏi đáp liên quan tới bất động sản


TOP