Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Hỏi đáp
img

Chung tiền mua đất, sổ đỏ đứng tên ai?

Việc cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng thì cấp Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên những người chung quyền sử dụng và cấp mỗi người một giấy chứng nhận

Bình luận pháp lý

 • img

  Chung tiền mua đất, sổ đỏ đứng tên ai?

  Việc cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng thì cấp Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên những người chung quyền sử dụng và cấp mỗi người một giấy chứng nhận

Chung cư

 • Chung tiền mua đất, sổ đỏ đứng tên ai?

  Chung tiền mua đất, sổ đỏ đứng tên ai?

  Việc cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng thì cấp Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên những người chung quyền sử dụng và cấp mỗi người một giấy chứng nhận

Hỏi đáp các vấn đề nhà đất

 • Chung tiền mua đất, sổ đỏ đứng tên ai?

  Chung tiền mua đất, sổ đỏ đứng tên ai?

  Việc cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng thì cấp Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên những người chung quyền sử dụng và cấp mỗi người một giấy chứng nhận

Hỏi đáp liên quan tới bất động sản

 • Chung tiền mua đất, sổ đỏ đứng tên ai?

  Chung tiền mua đất, sổ đỏ đứng tên ai?

  Việc cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng thì cấp Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên những người chung quyền sử dụng và cấp mỗi người một giấy chứng nhận

TOP