Trả lời:

Thời điểm bàn giao căn hộ là một trong các vấn đề quan tâm hàng đầu của người mua nhà và cũng là một trong số các nội dung bắt buộc phải có trong các Hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tình trạng chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ diễn ra khá phổ biến trên thị trường BĐS trong thời gian qua.

Khi rơi vào tình huống này, người mua nhà hộ cần chú ý:

Theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS 2014, chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó (khoản 3, Điều 13).

Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng (khoản 5, Điều 22).

Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua,  bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao BĐS do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng (khoản 2, Điều 16).

Người mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng…; yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng (Điều 23).

Tiếp đó, người mua cần rà soát lại Hợp đồng mua bán căn hộ đã ký với chủ đầu tư, cũng như các văn bản thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc thi công, bàn giao căn hộ, mà đặc biệt là các nội dung như thời hạn hoàn thành, bàn giao căn hộ, công trình; thủ tục thông báo hoàn thành, bàn giao căn hộ/công trình; các trường hợp gia hạn hoàn thành/bàn giao, bao gồm cả trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, nếu có; quyền và nghĩa vụ của các bên theo Hợp đồng trong các trường hợp liên quan; các điều khoản phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại; chấm dứt và hủy bỏ Hợp đồng;

Trên cơ sở này, người mua nhà cần chủ động liên hệ với chủ đầu tư để làm việc và đưa ra các yêu cầu về việc bàn giao, thời hạn bàn giao, các khoản phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại, và đề nghị chủ đầu tư đưa ra các cam kết cụ thể bằng văn bản. Hoặc yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng nếu trong hợp đồng mua bán đã ký có điều khoản về việc giao nhà chậm là căn cứ để bên mua chấm dứt, hủy hợp đồng.

Ngoài ra, đối với các hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ký từ ngày 1/7/2015, thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng đủ điều kiện nhất định, trong đó bao gồm việc phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.

Người mua cần căn cứ thêm vào các liệu của bộ Hợp đồng bảo lãnh này để làm việc với chủ đầu tư và ngân hàng bảo lãnh của dự án để thu hồi lại khoản tiền đã thanh toán.

Nếu vẫn không đạt được thỏa thuận với chủ đầu tư và các bên liên quan, người mua có thể tiến hành gửi văn bản đến các cơ quan quản lý nhà nước về mặt xây dựng để phản ánh về các sai phạm của chủ đầu tư, và/hoặc tiến hành khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Theo Báo Đầu tư

Bạn đang đọc bài viết Khách hàng cần làm gì khi chủ đầu tư không giao nhà đúng hẹn tại chuyên mục Tư vấn của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com