Theo đó, hạng mục sân golf thuộc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước đã được xác định trong Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, việc loại bỏ sân golf Đa Phước ra khỏi danh mục trong Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng cho rằng, sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương loại bỏ sân golf Đa Phước ra khỏi danh mục trong Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, UBND TP. Đà Nẵng cần tiến hành rà soát điều chỉnh các quy hoạch đô thị có liên quan, bảo đảm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008/BXD); không làm ảnh hưởng đến tính chất, không gian kiến trúc, cảnh quan, môi trường; bổ sung và đóng góp quỹ đất để xây dựng công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật cho Khu đô thị Đa Phước, khu vực phân khu trung tâm TP. Đà Nẵng và toàn đô thị. 

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch đô thị, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất sân golf nêu trên cần thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Phạm Trần

Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị loại sân golf thuộc dự án KĐT quốc tế Đa Phước ra khỏi Quy hoạch sân golf Việt Nam tại chuyên mục Đô thị của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com