Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TP.HCM xin sáp nhập 3 quận thành lập thành phố phía Đông

TP.HCM đang xây dựng đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM trên cơ sở sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức.

Thương hiệu nổi bật

TOP