Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

14/10/2019, 06:07 GMT+7

Không nên bỏ lỡ phát triển không gian ngầm

14/10/2019, 06:00

Với các đô thị nén, đa cực, đã có quá trình lịch sử phát triển như Hà Nội thì khai thác không gian ngầm cho cải tạo, tái thiết là xu hướng tất yếu để khai thác hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững.

Thương hiệu nổi bật

TOP