Kiến trúc xanh

Kiến trúc xanh, Kỳ 15: “Cuộc cách mạng” đô thị xanh ở Châu Âu

17:03, 07/11/2016 | Công trình xanh

Thiếu không gian xanh cũng là tình trạng chung ở các đô thị đã và đang phát triển trên thế giới. Đã có những “cuộc cách mạng” không ngừng nghỉ để đưa khoảng xanh vào không gian sống nhiều hơn. Châu Âu cũng không nằm ngoài câu chuyện này.