Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) đã phát đi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2017 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, MB Bank áp dụng tỷ lệ thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu là 5%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), tương đương 90.775.268 cổ phiếu (907,75 tỷ đồng).

Đồng thời, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 14% tương đương 254.170.750 cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (828,17 tỷ đồng) và từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước (1.713 tỷ đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 9/7/2018.

Trước đó, tháng 1/2018, MB Bank đã chi hơn 1.000 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông năm 2018 của MB lên tới 25%.

Sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng từ 18.155.053.630.000 đồng lên 21.604.513.810.000 đồng.

Với phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn điều lệ tăng thêm như trên, MB đưa ra một số chỉ tiêu cho năm 2018. Trong đó, mục tiêu lợi nhuận trước thuế của MB năm 2018 là 6.800 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2017. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng mẹ là 6.500 tỷ đồng, tăng 21%.

Tổng tài sản đến cuối năm 2018 dự kiến tăng 11% đạt 347.600 tỷ đồng; huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế tăng 11% đạt 245.400 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 15% đạt 212.500 tỷ đồng và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Năm 2018, MB cho biết sẽ tiếp tục triển khai chiến lược giai đoạn 2017-2021 đã đề ra, thúc đẩy nhanh 4 chuyển dịch chiến lược xây dựng ngân hàng số; củng cố quan hệ khách hàng; nâng cao năng lực quản trị rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động các công ty thành viên.

Ngoài ra, trình cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, triển khai các cơ hội sáp nhập/ hợp nhất nếu có phù hợp với chiến lược của MB và chủ trương Nhà nước về tái cơ cấu. Đồng thời, trình thông qua việc thành lập ngân hàng MB 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Lào và Campuchia trên cơ sở chuyển đổi hình thức pháp lý hai Chi nhánh MB tại Lào, Campuchia.

Về thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến sẽ chi 1% lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018.  

Mai Hà

Bạn đang đọc bài viết MB Bank chốt hạn trả cổ tức đợt 2 năm 2017 tại chuyên mục Ngân hàng của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com