Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản quy định:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tôi xin hỏi, theo Khoản 2 nói trên, "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp” và cần có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng hay không cần có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng?

Nguyễn Tiến Trung (nguandi@gmail.com)

Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật".

Như vậy, trường hợp kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ; không thường xuyên thì không cần thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, do đó không cần phải có vốn pháp định 20 tỷ đồng.

Bảo Bình (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Muốn thành lập doanh nghiệp bất động sản quy mô nhỏ cần 20 tỷ đồng vốn pháp định? tại chuyên mục Tư vấn của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com