Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Ngân hàng

ABBANK tái định vị thương hiệu với hình ảnh hiện đại

Trong năm 2019, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã triển khai nhiều dự án với mục tiêu tái định vị thương hiệu, thu hút khách hàng và duy trì tính bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Thương hiệu nổi bật

TOP