Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Ngân hàng

Chất lượng tài sản nhóm ngân hàng nào sẽ được cải thiện?

Tỷ lệ nợ nhóm 2 tại các nhiều ngân hàng giảm cho thấy các ngân hàng đang tập trung xử lý nợ tồn đọng từ quá khứ, làm sạch bảng cân đối.

Thương hiệu nổi bật

TOP