Nhà ở cho thuê - Cuộc đại cách mạng

Nhà ở cho thuê - cuộc đại cách mạng nhà ở mới: Gỡ nút thắt huy động nguồn vốn

13:15, 19/11/2016 | Xu hướng - Dự báo

Ở giai đoạn hiện nay, không thể bỏ qua tầm quan trọng của phân khúc nhà ở cho thuê. Nếu chỉ nghĩ đến chuyện kinh doanh nhà ở kể cả nhà ở giá rẻ thì sẽ không bao giờ giải quyết được hết nhu cầu nhà ở của người dân, không đáp ứng được quyền có chỗ ở của nhiều người. Muốn làm được điều này phải giải quyết được vướng mắc trong cơ chế chính sách và huy động nguồn vốn cho khu vực nhà ở cho thuê.