Reatimes.vn

Nơi tôi sống

Tiếng vọng giao thừa trên sông

Bao nhiêu năm sống trên sông nước, căn nhà thuyền nhỏ bé nhà tôi không bao giờ có tiếng pháo đón giao thừa. Chúng tôi đón giao thừa từ tiếng pháo báo sang xuân trong làng vọng lại...

Thương hiệu nổi bật

TOP