Reatimes.vn

Đã nhận đủ tiền chuyển nhượng nhưng không bàn giao đất!

Trong hợp đồng chuyển nhượng QSD đất, nhiều người không quan tâm đến việc ấn định rõ thời gian phải bàn giao đất, dẫn đến tình trạng đã nhận đủ tiền nhưng đất thì vẫn chưa thấy đâu, dẫn đến phát sinh các tranh chấp.

Thương hiệu nổi bật

TOP