Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Loại bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu trong đầu tư xây dựng

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát định mức xây dựng, riêng Bộ Xây dựng, ở phần xây dựng, Bộ đã rà soát 14.738/14.738 định mức, loại bỏ 1.005 mức, sửa đổi 3.289 mức, bổ sung 1.120 mức…

Thương hiệu nổi bật

TOP