Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, từ khi phát hiện sai phạm, cơ quan quản lý Nhà nước đã cương quyết xử lý, thể hiện qua các biên bản yêu cầu ngừng thi công, quyết định đình chỉ thi công và quyết định xử phạt hành chính.

Lực lượng chức năng thuộc quận, phường cũng đã thường xuyên bố trí lực lượng để giám sát quá trình  ngừng thi công dự án. Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra, đôn đốc UBND quận thực hiện theo đúng quy định trong việc xử lý công trình vi phạm và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư.

Về việc xử lý, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, theo quy định tại Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm trật tự xây dựng và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan, việc xử phạt và cho tồn tại có quy định cụ thể tại các văn bản nêu trên.

Đà Nẵng: Sở Xây dựng phản hồi vụ xây dựng không phép, trái phép tại dự án The Song

Dự án vi phạm The Song

Nguyên tắc được áp dụng trong trường hợp công trình vi phạm phù hợp với các quy định của pháp luật, cụ thể là phù hợp về quy hoạch, pháp luật về đất đai. Đối với dự án The Song, về trình tự xử lý, theo quy định tại Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ và theo Quyết định đình chỉ số 667/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND phường Hòa Hải, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành quyết định đình chỉ trên, nếu chủ đầu tư không xuất trình được các thủ tục, giấy tờ có liên quan thì chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình. Tuy nhiên, dự án được đầu tư xây dựng trải dài qua các thời kỳ, vì vậy cơ chế chính sách có một số thay đổi.

Chủ đầu tư cũng đã nhiều lần liên hệ với các cơ quan chức năng để hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định, tuy nhiên còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở lâu dài. Vì vậy chưa hoàn thành các thủ tục về cấp phép (đối với các hạng mục nằm ngoài giấy phép cũ đã cấp).

Các hạng mục xây dựng trên cơ bản phù hợp với quy hoạch 1/500 được duyệt nhưng do thiếu thủ tục về đất đai nên chưa cấp phép xây dựng được. Vì vậy Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố sớm phê duyệt thủ tục đất đai của dự án để làm cơ sở xử lý các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, việc vi phạm tại dự án nêu trên chỉ nằm trong phạm vi ranh giới dự án, không ảnh hưởng đến các công trình lân cận, không có tranh chấp và xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp. Xét về góc độ tổng thể dự án, có thể xem xét đến việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại dự án trên theo nguyên tắc mật độ xây dựng của toàn dự án không được vượt quá 25% theo quy định. Đối với một số chi tiết vi phạm nằm tại vị trí tiếp giáp vệt 50m phía biển, yêu cầu tháo dỡ để bảo đảm chỉ giới theo quy định.

Trao đổi với báo giới, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, nếu sau ngày 18/1/2018 (hết thời hạn 60 ngày của quyết định đình chỉ thi công), chủ đầu tư dự án The Song không xuất trình được các thủ tục, giấy tờ có liên quan thì chủ đầu tư phải tự tháo dỡ phần vi phạm. Nếu không tự tháo dỡ phần vi phạm, UBND quận sẽ chỉ đạo UBND phường Hòa Hải tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định pháp luật.