Danh sách Hội viên thuộc Hiệp hội BĐS Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam khóa IV cùng các Phó Chủ tịch là các ông Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Mạnh Hà và Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam - ông Trần Ngọc Quang lên nhận cờ thi đua do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trao.

Danh sách Hội viên thuộc Hiệp hội BĐS Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen

Đại diện Hội BĐS Du lịch, Hiệp hội BĐS Cần Thơ, Câu lạc bộ BĐS Hà Nội, Công ty Cổ phần BĐS Thế kỷ, Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT và Công ty CP Đầu tư BĐS Toàn Cầu lên nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quyết định tặng Bằng khen cho 6 tập thể hội viên thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng. Danh sách bao gồm: 

  1. Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam
  2. Hiệp hội Bất động sản Cần Thơ
  3. Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội
  4. Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cengroup)
  5. Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT (Công ty PMC)
  6. Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu (GP Invest).