Loay hoay mãi với cái tên, dường như Bộ GTVT quên mất rằng BOT vẫn chưa hề thôi nóng.