Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Đô thị

Đồ án quy hoạch phải đảm bảo vùng đệm, vùng sinh thái giữa các đô thị

Trong đồ án quy hoạch, đối với các TP có cấu trúc gồm nhiều đô thị phải đảm bảo sự liên kết thuận lợi giữa đô thị trung tâm và các đô thị khác, các khu chức năng, đảm bảo duy trì vùng đệm, vùng sinh thái giữa các đô thị.

Thương hiệu nổi bật

TOP