Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Đô thị

17/10/2019, 13:14 GMT+7

"Không kết nối hạ tầng, bức tranh kinh tế Việt Nam bị chia cắt thành từng mảnh"

16/10/2019, 06:30

Đó là nhận định của TS. Vũ Thành Tự Anh khi bàn về vai trò của hạ tầng kết nối và tác động của yếu tố này đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thương hiệu nổi bật

TOP