Quy hoạch ô bàn cờ

Quy hoạch ô bàn cờ: Phát triển theo cách riêng của người Nhật

06:58, 10/10/2016 | Quy hoạch

Nhờ vào mô hình quy hoạch ô bàn cờ mà Sapporo tuy là thành phố lớn thứ 5 trên thế giới nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng tắc đường, nhiều nhà quy hoạch Nhật Bản nhận định trong tương lai, các thành phố của Nhật có thể sẽ kế thừa cách quy hoạch ô bàn cờ của tổ tiên và phát triển nó theo cách của riêng người Nhật.