Để có tuyến đường dài hơn 3,8km nối từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh (quận Long Biên), UBND TP. Hà Nội đã giao 180ha đất đối ứng cho Công ty cổ phần Khai Sơn thực hiện.

Đỗ Linh