Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Tài chính bất động sản

Cần nghiên cứu kỹ chính sách tín dụng đối với thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản vốn rất nhạy cảm với độ “đóng, mở” của nguồn vốn tín dụng. Nên mọi chính sách đưa ra cần có sự cân nhắc và cần có góc nhìn cởi mở hơn về mức độ ảnh hưởng của thị trường này đến nền kinh tế.

Thương hiệu nổi bật

TOP