Reatimes.vn

Tài chính bất động sản

Doanh nghiệp địa ốc tìm được lời giải bài toán vốn

Khi dòng vốn tín dụng ngân hàng ngày một siết dần, các doanh nghiệp địa ốc bất ngờ được khơi thông một kênh dẫn vốn mới để giải bài toán khó huy động vốn dài hạn cho dự án mang tên trái phiếu doanh nghiệp.

Thương hiệu nổi bật

TOP