Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Tài chính bất động sản

"Trên thế giới, tôi không thấy người ta gọi bất động sản là ngành phi sản xuất"

Nếu lĩnh vực bất động sản bị suy giảm mạnh, sẽ có khoảng 30% các hoạt động kinh tế của đất nước cũng bị tác động theo, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chịu những tác động rất mạnh từ đại dịch Covid-19.

Thương hiệu nổi bật

TOP