Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Tài chính bất động sản

Ít khách dự án, doanh nghiệp thép “làm ăn thất bát”

Sản lượng tiêu thụ có xu hướng giảm mạnh, cộng với việc tồn kho giá vốn cao, chi phí lớn và ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại, lợi nhuận doanh nghiệp ngành thép xuống dốc nhanh.

Thương hiệu nổi bật

TOP