Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Tài chính bất động sản

9 tháng đầu năm, lãi nhóm doanh nghiệp bất động sản tăng gần 30%

Trong 9 tháng, lợi nhuận ròng của nhóm bất động sản tăng 29,4% và đóng góp lớn thứ hai vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường.

Thương hiệu nổi bật

TOP