Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Bất động sản - Nhóm dẫn đầu phát hành trái phiếu tháng 10

Riêng tháng 10/2019, 17.071 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành nhưng chủ thể phát hành nhiều nhất không phải là các ngân hàng thương mại.

Thương hiệu nổi bật

TOP