Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Bộ Tài chính cần xem lại quan điểm, không nên bảo thủ

Dù các thành viên Chính phủ đã có ý kiến đồng thuận với quy định hồi tố chi phí lãi vay được trừ của năm 2017, 2018 khi sửa đổi khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 nhưng không hiểu vì lý do gì, Bộ Tài chính lại không tiếp thu.

Thương hiệu nổi bật

TOP