Reatimes.vn

Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM năm 2020

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, lũy kế từ đầu năm 2019 đến nay Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai cho 42 dự án, với tổng số 23.046 căn nhà, tổng giá trị vốn huy động 56.252 tỷ.

Thương hiệu nổi bật

TOP