Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Thời sự

Khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia tiết kiệm 4.222 tỷ đồng/năm

Ngày 9/12, Thủ tướng sẽ chủ trì khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thương hiệu nổi bật

TOP