Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

15/10/2019, 13:30 GMT+7

Công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự nhìn từ Hội nghị Trung ương 11

15/10/2019, 13:30

Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII là bước chuẩn bị căn bản cho Đại hội XIII - một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhìn lại 35 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới.

Thương hiệu nổi bật

TOP