Ngày 01/01/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được giao đầu mối triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, NHNN có nhiệm vụ điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng (TCTD) giảm lãi suất cho vay trong năm 2018.

Điều hành tín dụng theo hướng kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng hợp lý, nâng cao chất lượng tín dụng, chủ động kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đối với tỷ giá, cần điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp tình hình thị trường, các cân đỗi vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ, ổn định thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối khi thị trường thuận lợi.

Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; nâng cao khả năng cảnh báo sớm đối với những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật của các TCTD. Đồng thời, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao NHNN cần hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án xử lý TCTD yếu kém; đặc biệt là 3 ngân hàng thương mại mua lại (Ocean Bank, CB bank, GP Bank) và các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém; tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD yếu kém để kịp thời xử lý.

Xử lý căn bản tình trạng sở hữu chéo đảm bảo tỷ lệ sở hữu đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD và Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu năm 2020.

Phát triển công nghệ ngân hàng và dịch vụ thanh toán; hoàn thiện, phát triển các hệ thống thanh toán; nâng cao hiệu quả và tính an toàn trong hệ thống thanh toán của ngân hàng Việt Nam. Từng bước xây dựng, triển khai, ứng dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản cho hạ tầng công nghệ thông tin và các hệ thống thông tin nghiệp vụ ngân hàng theo thông lệ quốc tế.

Theo Diệp Trần/Trí thức trẻ

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng giao NHNN hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý các TCTD yếu kém tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com